Warunki gwarancji

Producent gwarantuje, że właściwości produktu pozostają niezmienne przez okres 36 miesięcy.

Warunki gwarancji:

a) montaż/budowa została wykonana profesjonalnie zgodnie z załączoną instrukcją montażu.

b) śmietniki służyły do ​​przechowywania śmietników, worków itp., a nie niezgodnie z przeznaczeniem.

c) śmietnik jest własnością pierwszego nabywcy i nie został rozebrany i odbudowany. Fakturę należy przedstawić jako dowód gwarancji.

Gwarancja obejmuje rdzę na częściach metalowych oraz częściach, które nie nadają się do użytku ze względu na niewłaściwą konstrukcję  lub których użyteczność jest znacznie ograniczona. Te części są naprawiane lub dostarczane jako nowe według naszego uznania. Nie ponosimy kosztów demontażu, montażu ani transportu. Wymienione części stają się naszą własnością lub muszą zostać wyrzucone przez klienta. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wtórne.

Gwarancja nie obejmuje:

– uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku lub innych okoliczności niezależnych od producenta,

-uszkodzeń spowodowanych zmianami własnymi klienta, uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zalecanych przez producenta zasad użytkowania, konserwacji i przechowywania, błędów konserwacyjnych (np. brak oleju/smarowania na zaciskach blokujących i zawiasach),

-wady i uszkodzenia (o których Klient dowiedział się w momencie otrzymania produktu), do których obniżono cenę,

– różnice jakie producent zamierza poczynić w stosunku do dotychczasowych kształtów, kolorów i rozwiązań technicznych,

– uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem (np. sprężyny gazowe),

-wady podłoża, niedostateczny odpływ wody w obszarze profilu gruntowego,

-nieodpowiednie miejsce montażu i/lub brak zakotwienia,

-zbyt duża wilgotność lub agresywne substancje środowiskowe (np. agresywne i ścierne środki czyszczące, sól drogowa, nawozy i inne chemikalia), otaczające powietrze zawierające słoną wodę i/lub piasek – miejsca do 300 m od brzegu są w każdym przypadku wyłączone z gwarancją,

– produkty, które w opisie zawierają informację, że jest przedmiot pochodzi z wyprzedaży

– zmiany koloru powłoki pod wpływem długotrwałego nasłonecznienia,

– zmiany stopnia połysku i odcieni pod wpływem warunków atmosferycznych na elementy narażone na powierzchniowe malowanie dekoracyjne,

– różnice kolorystyczne w zależności od serii produkcyjnej,

-uszkodzeń spowodowanych wypadkami, nieautoryzowanym użyciem, zaniedbaniem, modyfikacjami, nieprawidłową obsługą, nieprawidłową instalacją, siłą wyższą lub innymi przyczynami niewynikającymi z wad materiałowych lub wykonawczych,

– korozja śrub.

Jeżeli wady są widoczne po otrzymaniu towaru, szkodę należy niezwłocznie zgłosić do działu reklamacji i nie kontynuować odbioru do czasu podjęcia decyzji w sprawie zgłoszenia. Montaż uszkodzonego produktu jest równoznaczny z akceptacją stanu, a produkt taki nie podlega już gwarancji.