REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 DEFINICJE
KUPUJĄCY – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
SPRZEDAWCA – HARDOR Paweł Czekaj, Witosa 2A/3, 83-140 Gniew, NIP  593 247 30 82
SKLEP – sklep internetowy www.obudowy-koszy, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem www.obudowy-koszy.pl
KONTO – nieodpłatna funkcja sklepu, której regulacje znajdują się w niniejszym regulaminie. Umożliwia Kupującemu założenie w Sklepie swojego indywidualnego konta.
PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 2 Postanowienie ogólne
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem obudowy-koszy.pl prowadzony jest przez HARDOR Paweł Czekaj, Witosa 2A/3, 83-140 Gniew , NIP 593 247 30 82, REGON: 220217982.
2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz tryb zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony internetowej w formie umowy zawartej na odległość pomiędzy zamawiającym – Kupującym a Sklepem.
4. Znajdujące się w sklepie internetowym zdjęcia produktów mają charakter podglądowy oraz informacyjny. Ze względu na różnice wynikające z różnych ustawień monitorów kolorystyka produktów widoczna na monitorze Klienta może nieznacznie odbiegać od rzeczywistej na gotowym produkcie. Nie jest to uznawane jako wada oferowanych produktów.

§ 3 Wymagania techniczne
Dla prawidłowego przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędne są:
a. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b. aktywne konto email,
c. włączona obsługa plików cookies.

§ 4 Informacje ogólne
1. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania Konta. Złożenie zamówienia przez Klienta na znajdujący się w sklepie asortyment możliwe jest w następujący sposób:
a. po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §5 Regulaminu,
b. przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
2. Ceny w Sklepie podane są w złotych i są cenami brutto.
3. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy – jeżeli regulamin nie określa inaczej.
4. O kosztach dostawy Klient informowany jest na stronie Sklepu w trakcie składania zamówienia oraz w zakładce na Stronie – CZAS I KOSZTY DOSTAWY.

5 Zasady składania zamówienia
Składając zamówienie należy:
1. Wybrać produkt, następnie dodać go do koszyka.
2. Jeżeli został wybrany produkt personalizowany, należy w polu „informacje dodatkowe” wpisać dane, które mają być umieszczone w projekcie.
3.  Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy i metodę płatności, a także podaje dane niezbędne do realizacji złożonego zamówienia.
4. Kupujący posiada możliwość zarejestrowania się w Sklepie  – założenia w nim indywidualnego konta lub dokonać zakupów bez rejestracji, podając przy każdym ewentualnym zamówieniu swoich danych niezbędnych do jego realizacji.
5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić je w określonym terminie.
6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§ 6 Metody dostawy i płatności
1. Klient może skorzystać z poniższych metod dostawy lub odbioru zamówienia:
a. przesyłka kurierska DPD,
b. odbiór osobisty z magazynu w Pelplinie ul. Adama Mickiewicza 54, po wcześniejszym umówieniu się.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy,
b. płatność elektroniczna obsługiwana przez serwis płatniczy PayPal:

System PayPal zapewnia konto internetowe, dzięki któremu można łatwo wysyłać pieniądze z rozmaitych źródeł (np. karta kredytowa lub rachunek bankowy) do szerokiego grona odbiorców (np. sklepy internetowe czy właściciel wynajmowanego lokalu) — bez udostępniania swoich danych finansowych. Tak więc, ani sprzedający w sklepie internetowym, ani gospodarz domu, nigdy nie widzą numeru karty kredytowej czy danych bankowych. Zobacz, jak serwis PayPal dba o Twoje bezpieczeństwo w Internecie.

c. płatność elektroniczna obsługiwana przez serwis płatniczy: Przelewy24 to jeden z najpopularniejszych systemów, obsługujących płatności przez Internet. Oferuje wiele różnych metod regulowania należności za zakupy.

7 Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zamówienie produktu jest jednoznaczne z obowiązkiem zapłaty. Jeżeli klient nie opłaci zamówienia w ciągu 5 dni od jego złożenia, zamówienie zostanie anulowane a umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu.
2. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu wpłaty pełnej ceny zakupu wraz z kosztami transportu, wskazanej w formularzu zamówień lub w korespondencji mailowej.
3. Produkty personalizowane powstają w oparciu o dane podane przez Klienta w formularzu zamówienia w polu „informacje dodatkowe”.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania błędnych informacji w polu „informacje dodatkowe”.
5. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6. Dostawa produktów odbywa się na terenie Polski.
7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy.
1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, za pośrednictwem sklepu w terminie 14 dni bez podania przyczyn.
Z zastrzeżeniem zwrotu zamówienia gdzie przedmiotem jest:
a. rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
2. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
3 . Konsument może odstąpić od Umowy, składając oświadczenie w ciągu 14 dni od dnia w którym Kupujący lub osoba trzecia wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie zakupionego towaru.
4. Następnie klient zobowiązany jest w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia odesłać towar na adres siedziby firmy.
5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu tych samych metod płatności jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji.
6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności po otrzymaniu produktu z powrotem.
7. Kupujący ma obowiązek odesłać produkt w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, bez jakichkolwiek śladów użytkowania na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
Zwrot należy kierować na adres:
HARDOR Paweł Czekaj
Witosa 2A/3
83-140 Gniew.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

9 Reklamacje
1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
4. żądać usunięcia wady.
5. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy  wskazany w § 2 Regulaminu. lub elektroniczny kontakt@obudowy-koszy.pl
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail kontakt@obudowy-koszy.pl
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§ 10 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw ¬ w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.